Laagfrequent geluid

Toegevoegd op 30 januari 2017

Laagfrequent Geluid

De problematiek rond het thema van laagfrequent geluid (LFG) komt meer en meer voor. Een eerste moeilijkheid is dat meestal enkelingen hiervan last ondervinden en daardoor op een muur van onbegrip stoten. Dit is frustrerend voor de betrokken persoon en biedt hoegenaamd geen oplossing. In tegendeel! 

 

Een eerste stap, ook nodig om de oorzaak van het kwaad te achterhalen, is dat de aard van de verstoring goed dient geïdentificeerd. Daarmee wordt bedoeld dat de kenmerken van het stoorgeluid – sterkte, frequentie, verloop in de tijd, samenstelling – dienen vastgesteld. Dit gebeurt door metingen en een gepaste analyse van de meetdata. Afhankelijk van het resultaat dat hiermee bekomen wordt, kan de zoektocht gestuurd worden om de bron op te sporen.  

 

De identificatie van het fenomeen, nl. de eerste stap, kan omslachtig zijn en is minutieus werk omdat allerlei ongewenste verstoringen het specifieke LF-geluid kunnen maskeren. Dit dient vermeden of ondervangen, wil men toch een duidelijk inzicht van de toestand verkrijgen. Het kan omslachtig zijn, maar wel realiseerbaar en een duidelijke analyse opleveren. 

 

De volgende stap, nl. de zoektocht naar de bron, is een ander verhaal. Over de slaagkansen hiervan kan men zich vooraf moeilijk uitspreken. De ervaring wijst uit dat het niet altijd mogelijk is om de bron te vinden. En zolang de bron niet is gekend, kan men ook niets verhelpen! 

 

Doch, de identificatie van het fenomeen op zich, al is het niet de oplossing, kan in vele gevallen voor gemoedsrust zorgen bij het slachtoffer en frustratie voorkomen. Dit is ook veel waard! 

 

Contacteer ons! We zullen samen overleggen wat de beste aanpak is. 

Meer weten over onze diensten?