Diensten

Onderwerpen die in het vakgebied van de toegepaste akoestiek thuishoren, kan men onderbrengen in drie gebieden, met name: bronbehandeling en overdracht; omgevingsakoestiek; en, hinderbeoordeling. Dit zijn geen afgescheiden gebieden op zich, maar ze overlappen elkaar of vullen elkaar aan. Ze kunnen met een aantal trefwoorden verder worden omschreven.

Bronbehandeling en Overdracht

 • Akoestisch brononderzoek
 • Geluid- en trillingsisolatie
 • Afscherming- en dempingstechnieken
 • Overdrachtsberekening
 • Lawaaibestrijding
 • Akoestische meet- en rekentechnieken

Omgevingsakoestiek

 • Zaalakoestiek
 • Bouwakoestiek
 • Absorptie en galm
 • Omgevingsgeluid
 • Verkeerslawaai
 • Industrielawaai
 • Sport en spel
 • Planologische akoestiek

Akoestiek Beoordeling

 • Lawaai- of trillingsoverlast en schade
 • Geluid- of trillingsoverlast en hinder
 • Akoestisch comfort
 • Akoestische gebreken
 • Gehoor en klank
 • Normen en wetten
 • Subjectieve beoordeling

In de praktijk komen de voornoemde onderwerpen onder de volgende thema’s aan bod:

 1. Expertise
 2. Geluid
 3. Trillingen

Meer weten over onze diensten?