Geluid

innerpage2

Wat is geluid? Geluid is datgene wat u met het gehoor kunt waarnemen binnen uw leefomgeving. Die omgeving kan uw werkplek zijn, maar ook uw woonplaats, rustplaats of ontspanningsruimte. 

GELUID ALS NUTTIGE INFORMATIEDRAGER

Hier wordt verwacht dat het geluid goed en duidelijk overgedragen wordt. Dit betekent dat bij spraak de mededeling verstaanbaar overkomt en dat bij muziek de klanken zuiver en evenwichtig in de ruimte verdeeld worden. Is dit niet zo, dan kan de oorzaak liggen bij de klankinstallatie of bij het akoestisch gedrag van de ruimte, of bij beide.

Ruimteakoestiek is een thema waarmee het Bureau VERHAS vertrouwd is.

GELUID ALS HINDER EN OVERLAST

Geluid kan een storende factor in uw bestaan zijn. Is het geluid te fel, dan wordt dit door u ervaren als lawaai en als lawaaihinder. Doch ook relatief zacht geluid kan een belasting zijn, bijvoorbeeld wanneer het geluid uw concentratie stoort. Hier spelen subjectieve factoren mee, zoals de eigen activiteit van het ogenblik, omgevingsfactoren, uw betrokkenheid bij het gebeuren en niet in het minst de aard of het karakter van het geluid.

Lawaaihinder kan door het Bureau VERHAS opgespoord en behandeld worden.

OMGEVINGSGELUID

Het geluid dat zich in uw leefomgeving voordoet, valt onder de noemer omgevingsgeluid. De bron van storend geluid kan zeer verschillend zijn. Het opsporen ervan en het zoeken naar de specifieke kenmerken van het brongeluid, vereisen een aangepaste benadering in het onderzoek.

Geluid van verkeer, zij het van wegverkeer, van spoorverkeer of van luchtverkeer, vertoont een grote diversiteit. Het gedraagt zich ook anders dan geluid van machines bij industriële installaties. Buiten dit kan storend geluid ook voortkomen van menselijke activiteiten. Denk hierbij aan sport en spel en aan burengeluid.

Lees meer over expertise.

Zie ook verder onder ‘Thema’s‘.

Het Adviesbureau Hugo VERHAS is niet beperkt tot alleen het verrichten van vaststellingen, maar maakt ook de studie bij het ontwerp van passende maatregelen om hinder van geluid te bestrijden of te voorkomen.

Meer weten over onze diensten?