Trillingen

innerpaga1

Onder het begrip trillingen verstaat men doorgaans de snelle opeenvolgende bewegingen van een voorwerp die men bij contact met het voorwerp kan voelen. Het trillend voorwerp kan een ganse constructie zijn waarmee men contact heeft, zoals een vloer of een wand in de woning. 

Sterke trillingen kunnen schade aan de constructie veroorzaken maar in de eerste plaats kan u ze als hinderlijk ervaren. Trillingen kunnen ook gepaard gaan met waarneembaar geluid en zo voor hinder zorgen.

Trillingen, evenals geluid, kunnen zich op de meest verscheidene manier aandienen. Soms als aanhoudend fenomeen, soms kortstondig onder vorm van stoten of schokken. Dit laatste kan u ervaren bij zwaar verkeer over een hobbelige weg of bij funderingswerken met heituigen.

Ook zoals bij geluid, vereist deze diversiteit in het trillingsverschijnsel een aangepaste benadering bij het onderzoek en specifieke maatregelen om te remediëren. Het Adviesbureau Hugo VERHAS is vertrouwd met de trillingsmaterie in zijn verschillende aspecten van voorkomen. Het Bureau beschikt over professionele apparatuur om grondig onderzoek op trillingen te verrichten.

Het Bureau is niet beperkt tot alleen het verrichten van vaststellingen, maar maakt ook de studie bij het ontwerp van passende maatregelen om aan hinderlijke trillingen te verhelpen.

Lees meer over expertise.

Zie ook verder onder ‘Thema’s‘.

Meer weten over onze diensten?