Conflictsituaties zijn veelal te voorkomen. Maar als ze zich voordoen, zijn passende maatregelen meer dan welkom.

  • Voorkomen is beter dan genezen …!
  • Let op voor gehoorschade …!
  • Burenhinder begint bij stilte...!
  • Goede akoestiek is harmonie …!
  • Is het verstaanbaar in de zaal?
  • Lawaai...! Hinder voor de buurt...?
  • Sport en spel. Pret voor de ene... , overlast voor de andere...!
  • Verkeer als bron van lawaai en trillingen …

Meer weten over onze diensten?