Expertise

expertise

Het woord expertise roept bij u wellicht het beeld op van een geschil tussen partijen waarbij een deskundige wordt aangesteld. Een expertise is niet noodzakelijk gekoppeld aan een geschil, maar komt van pas bij het zoeken naar een oplossing voor om het even welk technisch probleem. 

In de ruime zin van het woord gaat elke expertise gepaard met het verzamelen van gegevens, het ontleden van de doelstellingen en het zoeken naar een oplossing voor het vraagstuk. De verzameling van gegevens omvat in eerste instantie technische fiches, plannen en contracten die het project beschrijven, en verder de gegevens die worden verzameld uit metingen en proeven op het te onderzoeken object.

Het Adviesbureau Hugo VERHAS is vertrouwd met expertisewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord. Kennis en ervaring in het domein van de akoestiek staat ervoor garant dat in een ruim toepassingsveld kan gewerkt worden. Het Bureau beschikt hiertoe over de nodige professionele apparatuur en uitrusting.

Doortastendheid en doelgerichtheid zijn kenmerken die het Bureau VERHAS hoog in het vaandel voert.

Lees meer over geluid.

Lees meer over trillingen.

Zie ook verder onder ‘Thema’s‘.

Meer weten over onze diensten?